Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

6 april 2016, symposium over unieke veenkadenproef Leendert de Boerspolder

Op woensdag 6 april 2016 hielden hoogheemraadschap van Rijnland en STOWA samen met FloodControl IJkdijk het Leendert de Boerspolder symposium. Dit symposium stond geheel in het teken van de dijkbezwijkproef die in oktober 2015 bij de Leendert de Boerspolder is uitgevoerd.

De proef met een kleidijk op veen biedt onderzoekers de kans meer te weten te komen over de actuele sterkte van dit soort dijken. Dit kan waterschappen helpen de veiligheid van dit type dijk te vergroten en tegelijk onnodige kosten voor verbetering te voorkomen. Het symposium was erop ingericht de opgedane kennis en ervaringen van de proef te delen en met elkaar te bespreken.

>Lees een uitgebreid verslag van deze dag

>Bekijk de presentaties

borderbottom

Nieuw geteste rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit waterkeringen

22-4-2016

Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef die in oktober 2015 werd uitgevoerd in de Leendert de Boerspolder. De proef met een kleidijk op veen bood onderzoekers een unieke kans meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van dit soort dijken. Bovendien kon de betrouwbaarheid worden getoetst van een nieuw opgestelde rekenregel voor het bepalen van de stabiliteit van regionale keringen.

>Lees een uitgebreid verslag van deze dag

Veendijken, of beter: venige dijken of dijken op een venige ondergrond. Sinds waterkeringbeheerders regionale keringen normeren en toetsen, vormt dit type keringen een lastige categorie. Dat heeft veel te maken met het feit dat de keringen met de bij de vorige toetsronde gebruikte rekenmethode voor stabiliteit vaak zijn afgetoetst en dus zouden moeten worden verbeterd. Met alle kosten vandien. Tegelijkertijd liggen veel van deze keringen vaak al honderden jaren in het landschap. Al die tijd hebben ze hun waterkerende taak naar behoren uitgeoefend. Deze tegenstrijdigheid heeft alles te maken met het feit dat in de gebruikte rekenregels conservatief wordt gerekend, omdat tot voor kort nog relatief veel onbekend is over de sterkte-eigenschappen van veen, of omdat de sterkte-eigenschappen van veen niet goed gemodelleerd kunnen worden.

Groot succes
Naar aanleiding van het bovenstaande drongen waterschappers er bij een kennisbehoeftepeiling door STOWA in 2014 op aan alle recent ontwikkelde kennis over dit type keringen en een nieuw opgestelde rekenregel voor stabiliteitsberekening te toetsen aan de praktijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland schoot te hulp, want het waterschap had een stuk boezemkade in de aanbieding dat mocht bezwijken. Het betrof een deel van de kade van de Leendert De Boerspolder nabij de Haarlemmermeer. Het hoogheemraadschap had deze kleine polder (6 ha) aangekocht om gedempt boezemwater mee te compenseren waterberging van te maken.

Rekenregel deugt
Diverse partijen, waaronder STOWA, enkele waterschappen en provincies brachten het voor de proef benodigde geld bij elkaar. De TU Delft vertaalde de vragen uit de praktijk naar een plan van aanpak voor de proef. Ook werden bedrijven uitgenodigd om de dijk te gebruiken om nieuwe technieken te testen en werd de nieuw opgestelde rekenregel voor de stabiliteit van waterkeringen in de praktijk getest. Hierin is veel kennis over de sterkte van veen en de stabiliteit van veenkaden verwerkt, die is ontwikkeld na de afschuiving van de veenkade in Wilnis. Hoewel de definitieve resultaten in juni worden gepresenteerd tijdens een symposium door de TU, lijken de uitkomsten van de dijkbezwijkproef veel vertrouwen te geven dat de ontwikkelde nieuw ontwikkelde rekenregel deugt, aldus Robin Biemans van STOWA (foto). Dat betekent een scherper oordeel over de veiligheid van dit type keringen, en tegelijkertijd minder onnodige kosten voor verbetering. 

Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder: wachten op het uur U

9-10-2015

Buurtbewoners en dijkspecialisten van waterschappen namen op donderdag 8 oktober per boot een kijkje bij de Leendert de Boerspolder. Het hoogheemraadschap van Rijnland zet deze polder onder water voor extra boezemcapaciteit en natte natuur. Dat biedt wetenschappers een unieke kans via een bezwijkproef meer te weten te komen over de actuele sterkte van veendijken die de polder beschermen tegen het omliggende boezemwater. De komende week vindt het hoogtepunt van het onderzoek plaats: het gecontroleerd laten bezwijken van een deel van de dijk.

De zes hectare grote polder bij Schiphol, die geheel omringd is door het water van de ringvaart van de Haarlemmermeer, is inmiddels alweer voor een groot deel teruggegeven aan het water, zo konden de deelnemers aan de boottocht met eigen ogen zien. Maar de proefdijk en een klein stukje land erachter zijn nog droog. Deze wordt stukje bij beetje verzwakt door hem te verzadigen met water en achter de dijk wordt de bodem ontgraven. Allerlei meetapparatuur houdt nauwkeurig de staat van de proefdijk bij.

Veilige kant
Waterschappen willen graag meer weten over de werkelijke sterkte van dijken met veen erin, of die op veen staan. Met die kennis kunnen ze veel beter beoordelen of ze voldoen aan gestelde veiligheidsnormen. Vandaar dat veel waterschappen erg enthousiast zijn over de proef. Nu worden dit soort dijken vaak afgekeurd, omdat er bij het berekenen van de sterkte uitgegaan wordt van conservatieve aannames. In gewoon Nederlands: de waterschappen gaan aan de veilige kant zitten. “Als we beter weten hoe sterk dit type dijken werkelijk zijn, kunnen we de toetsmodellen verbeteren. De verwachting is dat er dan meer van dit soort keringen sterk genoeg zijn. Dat scheelt kosten voor verbetering," aldus Ludolph Wentholt die namens de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer betrokken is bij dit project. Behalve STOWA maken drie provincies en acht waterschappen de proef financieel mogelijk.  TU Delft, Deltares en de stichting Flood Control IJkdijk voeren de proef uit.

Oorlog
Het is overigens niet de eerste keer dat de polder helemaal vol water staat, zegt oud-buurtbewoner Sjef van Schie, wiens ouders vlakbij de polder lang een café uitbaatten. Hij schaatste in de strenge winter van 1944 op de ondergelopen polder. Van Schie: "Er was destijds geen geld meer voor brandstof om de polder te bemalen. Na de oorlog was de polder enige tijd in gebruik als tuinderij en werd hij beweid door vee van een boer uit de omgeving. Die moest zijn koeien met een speciale pont overzetten." Over een week zal de polder wederom geheel onder water staan. Maar nu voorgoed. Foto: Ben Blauw (l.) van Rijnland geeft buurtbewoners uitleg over over de inrichting van de leendert de Boerspolder. Casper Cammeraat.

Meer weten? Surf naar leenderdeboerspolder.nl.

Leendert de Boerspolder volop in het nieuws

7-10-2015

De landelijke en regionale pers tonen volop belangstelling voor de unieke dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder. De dijk moet in de komende weken gaan bezwijken. Op woensdagochtend 7 oktober was het in Goedenmorgen Nederland (vanaf minuut 8). Maandag 5 oktober was de dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder op TV West. Youssef Zerroek van TV West bezocht de Leendert de Boerspolder en maakte een item. De reportage  is te zien TV West.

Lees alles over de proef op de themasite Leendert de Boerspolder.

Laatste nieuws

Nieuw geteste rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit waterkeringen

22-4-2016 Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef die in oktober...

De ene veenkade is de andere niet...

Lees het rapport